Om ÅN

Årets Näverlur

Årets Näverlur hette från början ”Rune Seléns Kulturfond” men 2016 byttes namnet till Årets Näverlur.
Syftet är att stärka och utveckla näverlurens och vallmusikens fortlevnad. Varje år delas ett stipendium ut i form av en näverlur.
Varje sensommar och i samband med Göteborgs kulturkalas hålls kurs i näverlur, kulning och kohorn. Vi detta tillfälle delas stipendiet ut till någon som utövat och verkat för att sprida vallmusiken.

Arbetsgruppen för Årets Näverlur verkar direkt under RFoD, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, som också finansierar kostnaden för tillverkning av stipendiet. Gruppen främsta, gemensamma drivkraft är entusiasm men också ett genuint intresse för att bevara, uppmärksamma och sprida den nordiska vallmusiktraditionen i vidare kretsar.

En av grundarna till Rune Seléns Kulturfond, Åke Edefors avled 2014. De övriga två, Ann-Marie Sundberg och Salomon Helperin lämnade därefter över ledningen till den nuvarande arbetsgruppen som består av Ida Malkolmsson, Britt-Marie Jonsson och Barbro Forsgren.

Lurmakaren

Lurmakaren Jan Nordkvist är en av Sveriges mycket sällsynta professionella näverlurstillverkare. Hans ateljé ligger i Tällberg där han tillverkar lurar och säckpipor och reparerar bleckblåsinstrument. Ingenting är omöjligt för Jan. Utformning och tonarter gör han efter önskemål och han har till och med tagit fram en kohornsmodell i trä till stor glädje för oss entusiaster!
Han har nu byggt lurar av alla de slag sedan 2006. Jans gedigna hantverkskunnande och lust att utveckla lurarna har resulterat i att man idag, med hjälp av stopphornsteknik, i stort sett kan spela kromatiskt. Detta medför nog den mest betydelsefulla utvecklingen av näverlurar. Med ett större tonförråd än endast naturtonerna, kan man numera spela helt nya melodier exempelvis i moll.

Rune Selén

Rune Selén byggde under sin levnad 11.075 näverlurar.
Hyllningsfonden Rune Seléns Kulturfond bildades 2005 i samband med en hyllningskonsert för att uppmärksamma Runes fantastiska kulturgärning. Stockholms symfoniorkester och flera riksspelmän deltog och där uruppfördes ett nykomponerat musikstycke för femtio näverlurar. Vid konserten fick Rune ta emot ett diplom undertecknat av flertalet av de svenska musikinstitutionerna.

Traditionens fortlevnad och fortsatta utveckling behövde säkras tyckte Ann-Marie Sundberg, Åke Edefors och Salomon Helperin som hade bildat arbetsgruppen Rune Selens Kulturfond. Den har tillsammans med ett flertal samarbetspartners sedan dess varje år delat ut stipendiet Årets Näverlur.
Här kan du läsa en artikel om Rune Selén och här om den första utdelningen av Årets Näverlur!

Syfte och gränsöverskridande mål

Årets Näverlur vill sprida vallmusiktraditionen i vidare kretsar och verka för att den ska fortleva och framförallt utvecklas. Detta gör vi genom utdelningen av Årets Näverlur och genom kurser och konserter i samband med detta. Vi bidrar till att amatörmusikanter får möjlighet att musicera tillsammans med professionella musiker. Nya möten mellan musikanter av alla slag är en tradition vi vårdar och bär med oss från Rune Selén. Vi ger även konserter, kurser, enskilda uppdrag i större och mindre besättningar och tillsammans med andra musiker.

Vi vill främja spridningen av lur, hornspel och kulning så att fler entusiaster upptäcker musikens och instrumentens tjusning.
Vi anser att nyskapande och korsbefruktning mellan kulturyttringar och traditioner är viktiga komponenter för att främja och förnya traditionen. Vi blandar gärna in andra folkmusiktraditioner och instrument som t.ex. svensk säckpipa, duduk, zorna och shofarhorn.

Tack till våra medarrangörer som gör utdelningen av Årets Näverlur möjlig: GöteborgsOperan, Kulturkalaset i Göteborg, Göteborgs domkyrka, Vasakyrkan, SOF, RUM, KIV, Kulturens.

Länkar

Lurmakare Jan Nordkvist
RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans)
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Förvaltningen för kulturutveckling – Västra Götalandsregionen
Sveriges Orkesterförbund
Riksförbundet Unga Musikanter
go:teborg&co / Göteborgs Kulturkalas